Garantie buiten de garantietermijn

Volgens de wet heb je recht op een deugdelijk product. Dat betekent dat het product moet voldoen aan de verwachting die je ervan mag hebben. Wat je mag verwachten is afhankelijk van bijvoorbeeld de prijs, de mededelingen van de verkoper en het soort product. Gaat een product eerder stuk dan verwacht, dan moet de verkoper repareren of vervangen. Het product moet wel normaal gebruikt zijn. Als de verkoper je niet wil helpen omdat de garantie is verlopen, kun je hem aanspreken omdat het product ondeugdelijk is.

Wat zijn mijn rechten?

 • Je hebt recht op een goed product dat beantwoordt aan de verwachting die je ervan mag hebben.
 • Als je op normale wijze met het product omgaat en er ontstaat een gebrek dat niet veroorzaakt is door slijtage, dan moet de verkoper repareren of vervangen. 
 • Als het product binnen 6 maanden na levering stuk gaat, gaat de wet ervan uit dat het product niet goed is. De verkoper moet het tegendeel bewijzen, bijvoorbeeld door aan te tonen dat het product niet goed is gebruikt.
 • Als het product na meer dan 6 maanden na levering stuk gaat, zul je zelf moeten aantonen dat het product ondeugdelijk is.
 • Als je een gebrek ontdekt aan een product, moet je dit zo spoedig mogelijk aan de verkoper laten weten. Als je binnen 2 maanden na ontdekking hebt geklaagd, ben je volgens de wet op tijd.
 • Je moet de verkoper de mogelijkheid geven om het probleem op te lossen. Je hebt in eerste instantie recht op gratis herstel of vervanging.
 • De verkoper moet het probleem kosteloos, binnen redelijke termijn en zonder ernstige overlast oplossen. De termijn is afhankelijk van het product en het probleem.
 • Als de reparatie de levensduur van het product verlengt, kun je afspreken dat je een deel van de reparatiekosten zelf betaalt.
 • Als de verkoper het product niet wil of kan herstellen of vervangen, kun je de overeenkomst ontbinden en je geld terugvragen. Een verkoper kan een deel van het betaalde bedrag inhouden voor de periode dat je het product al hebt gebruikt.
 • Als je het ondeugdelijke product wilt houden, kun je de verkoper voorstellen een lagere prijs ervoor te betalen waardoor je dus een deel van het aankoopbedrag moet terugkrijgen van hem.

Wat kan ik het beste doen?

 • Als het product buiten de garantie stuk gaat, probeer er dan eerst mondeling uit te komen met de verkoper.
 • Kom je er in de winkel niet uit, stuur dan een (aangetekende) brief naar de verkoper. Leg het probleem duidelijk en chronologisch uit en vraag om een reactie binnen 2 weken. Bewaar zelf altijd een kopie van de definitieve brief!
 • Reageert de verkoper niet of niet naar tevredenheid op jouw brief dan kun je, als de verkoper is aangesloten bij een geschillencommissie, je klacht voorleggen bij de betreffende geschillencommissie. Let op: je kunt pas naar de geschillencommissie nadat je schriftelijk bij de verkoper hebt geklaagd.
 • Als de verkoper niet is aangesloten bij een geschillencommissie en je hebt een rechtsbijstandsverzekering dan kun je die inschakelen.
Bewaar al je garanties op één plek!
Meld je helemaal gratis aan