Waar heb je garantie op?

Op 1 mei 2003 is de nieuwe wet Koop en Garanties ingetreden. De wet is het eerste begin van de implementatie van de Europese richtlijn voor Consumentenbescherming en heeft veel positieve gevolgen voor het kopen van een product en de garantie die u daarbij krijgt.
Zo krijgt u meer zekerheid dan eerst het geval was. De consument geniet in alle landen van de Europes Unie ongeveer dezelfde bescherming. 

Consumentengoederen
De nieuwe wet geldt alleen voor consumentengoederen. Hieronder wordt verstaan alle roerende goederen en speciaal voor u op maatgemaakte artikelen. Dus wasmachines, televisies, maatkostuums en kunstgebitten vallen onder de werking van de nieuwe wet. Ook de uitvoering van een door uzelf ontworpen keuken (die speciaal voor u wordt gemaakt) of het laten leggen van een parketvloer wordt gezien als een product.
Niet onder de definitie van consumentengoederen vallen onroerende goederen en diensten. Het boeken van een reis, het afsluiten van een verzekering, uw haar laten knippen, het bezoeken van een arts en het laten verbouwen van uw huis vallen dus niet onder de beschermende werking van de nieuwe wet. 

U moet dus goed weten of u een consumentengoed heeft gekocht.

Rechten
Sinds 1 mei 2003 kunt u een product dat niet voldoet aan de verwachtingen die u er redelijkerwijs van mocht hebben, binnen een half jaar na aankoop terugbrengen naar de winkelier. U dient in alle gevallen wel binnen 2 maanden na constatering van het gebrek contact op te nemen met de winkelier. Van de verkoper kunt u één van de onderstaande punten eisen:

1. Dat de verkoper het ontbrekende alsnog levert.
2. Dat het product wordt hersteld of vervangen.
3. Dat de verkoper een gedeelte van de verkoopprijs aan u terugbetaalt.
4. Dat de koopovereenkomst wordt ontbonden. 

Bewijslast
Als een nieuw product binnen een half jaar een gebrek vertoont, mag u ervan uitgaan dat dat gebrek er al was toen u het product kocht. Als de verkoper het hier niet mee eens is, ligt de bewijslast bij hem. Hij moet aan kunnen tonen dat het gebrek niet aanwezig was toen u het product kocht. 
Wanneer hij dit bewijs niet kan leveren, dan moet hij het gebrek kosteloos repareren of u een nieuw exemplaar geven. De wettelijke garantie is dan van toepassing.
Raak nooit meer een garantiebewijs kwijt!
Meld je helemaal gratis aan